Mārtiņš Mikožans

 

Teātri vislabāk var raksturot ar vārdiem “nekur nav tik labi kā uz skatuves”. Uz skatuves es patiesi esmu mājās. Man teātris ir emocionāls piedzīvojums, meditācija un kopības sajūta. Tā ir cita dimensija, kurā tu patieso sevi nemaz nepazīsti. Uz skatuves es piedzīvoju savu fantāziju, idejas un sapņus. Sajūtu uz skatuves nevar paskaidrot vārdiem, to var tikai piedzīvot. Ogres teātrim es pievienojos, lai veiksmīgi aizsāktu savas aktiera gaitas profesionālā līmenī un iepazītu jaunus cilvēkus, ar kuriem man kopīga viena lieta, teātris. 

 

Dzimis 2004. gada 1. oktobrī Ogrē. Patlaban mācās Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 12. klasē. Skatuves gaitas iesācis Lielvārdes amatierteātrī, EKLV teātra pulciņā “Bumbulis”, piedalījies runas konkursos Ogres novadā, vadījis un organizējis pasākumus.

Ogres Teātra studijā – kopš 2022. gada.

Lomas Ogres teātrī:

  • Surkala – B. Brehts “Puntila un Mati” (rež. J. Kaijaks), sagatavošanā
  • Loma – L. Akurātere “Uz vienas stīgas. A una corda” (rež. J. Kaijaks, Ogres Teātra studija), sagatavošanā
  • Ekskursants, sapulces dalībnieks – H. Ibsens “Sanatorija” (rež. J. Kaijaks), 2022

Lomas ārpus Ogres teātra:

  • Jānis – Blaumanis “Īsa pamācība mīlēšanā”, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 12. klases žetonvakara uzvedums
  • Andris – “Mammu, es    precos!”, Lielvārdes amatierteātris