Kārlis Skalbe. Pasakas

“Kārļa Skalbes pasakas varam nosaukt par dzejām prozā. Tā ir tēlojošā epika, pilna jūtām, intimitātes. Te ir liriskā veidā izteiktas dziļi cilvēciskas atziņas. Skalbes pasaku varoņi arī ir daudzkārt citādāki, nekā parastās pasakās radītie un idealizētie varoņi. Viņiem nav pēdējo zelta bruņu ap krūtīm un slavas oreola ap galvu. Tās ir “pazemīgas dvēseles”, kuras kā straumē iemestas bālas lapas, viegli šūpodamās, aizpeld,” par Skalbes pasakām 1925. gadā raksta dzejnieks Jānis Ziemeļnieks. Arī šodienas kontekstā autora pasaku tēli un situācijas ir nezūdoši aktuāla liecība cilvēciskām un humānām vērtībām.

Projekta radošā komanda:
Radošā direktore, idejas autore: Ieva Rodiņa
Režisors: Jānis Kaijaks
Skaņas režisori: Krišjānis Kārlis Kupčs, Mārtiņš Andersons

Balss:
Guntars Arājs
Ernests Greizis
Astra Kolberga
Guntis Kolbergs
Kalvis Kravalis
Herberts Legants
Margarita Lutere
Andris Peismalietis
Lauma Straume
Inta Bērziņa
Signe Stabinge
Sarmīte Krauze
Linda Plaude
Maija Vilima-Kravale
Arturs Mālnieks
Andris Krauja
Katrīna Anna Ozoliņa

Pasaku ierakstus iespējams klausīties gan ģimenes lokā, gan individuāli, piemēram, pastaigājoties pa dabu, kuras tēlus Kārlis Skalbe spilgti aprakstījis savās pasakās.

Atsauksmes:

Meta Ozoliņa, klausītāja: Arī lieliem bērniem vajadzīgas pasakas, lai paskatītos uz sevi no malas. Skaistas balsis, paldies!

Mūs atbalsta: