Mākslinieki

Jānis Kaijaks
Režisors, teātra mākslinieciskais vadītājs
Mārtiņš Andersons
Gaismu un skaņu operators
Mārcis Broks
Aktieris, režisors
Juris Jurāns
Aktieris
Sandis Krapāns
Aktieris
Daiga Krūmiņa
Aktrise
Mārtiņš Mikožans
Aktieris
Andris Peismalietis
Aktieris
Ramona Rubene
Aktrise
Pēteris Zilberts
Aktieris
Ieva Rodiņa
Teātra vadītāja
Austra Matveja
Gaismu un skaņu operatore
Edijs Čibels
Aktieris
Madara Juška
Aktrise
Andris Krauja
Aktieris
Herberts Legants
Aktieris
Ieva Mora
Aktrise
Nauris Pinne
Aktieris
Anita Saukane
Aktrise
Lauma Straume
Teātra prezidente, aktrise
Guntars Arājs
Aktieris
Juris Gasparovičs
Aktieris
Astra Kolberga
Aktrise
Sarmīte Krauze
Aktrise
Margarita Lutere
Aktrise
Annija Norberte
Aktrise
Inese Pivare
Aktrise
Signe Stabinge
Aktrise
Ilze Kupča-Ziemele
Māksliniece
Inta Bērziņa
Aktrise
Ernests Greizis
Aktieris
Guntis Kolbergs
Aktieris
Kalvis Kravalis
Aktieris
Arturs Mālnieks
Aktieris
Katrīna Anna Ozoliņa
Aktrise
Linda Plaude
Aktrise
Maija Vilima-Kravale
Aktrise