Ieva Rodiņa

Teātris ir joma, kurā māksla satiek dzīvi un dzīve – mākslu. Teātra kritiķa uzdevums ir šo netveramo procesu ietvert vārdos, savukārt būšana teātra procesa iekšienē ir kā aizraujošs ceļojums, kas sniedz arvien jaunus uzdevumus, izaicinājumus un pieredzi. Gan vērtējot teātri, gan piedaloties tā tapšanā, galvenais, manuprāt, ir nezaudēt vienreizējības, brīnuma sajūtu. Ogres teātra izrādēs arvien izdodas noķert to sajūtu, ka viss, kas notiek uz skatuves, notiek pirmoreiz, šeit un tagad, mūsu acu priekšā. Tādēļ arī esmu pievienojusies Ogres teātra radošajai komandai.

Dzimusi 3. februārī Smiltenē. Beigusi Valmieras Valsts ģimnāziju. Ieguvusi bakalaura (2011) un maģistra (2013) grādu baltu filoloģijā Latvijas Universitātē, absolvējot Silvijas Radzobes vadīto teātra zinātnes kursu. Zinātņu doktore (2020) Vizuālajās mākslās, mūzikā un arhitektūrā (Teātra un kino vēstures un teorijas apakšnozarē), promocijas darba tēma – “Eduarda Smiļģa režija un modernisma teātris (1920-1945)”.

Teātra kritiķe un zinātniece, teātra aktuālo procesu vietnes Kroders.lv galvenā redaktore. Publicējusi vairāk nekā 250 rakstu (recenziju, problēmrakstu, pētījumu, interviju) Latvijas un ārvalstu drukātajos un elektroniskajos medijos un zinātniskos rakstu krājumos. Kā autore piedalījusies vairākos ievērojamos teātra zinātnes projektos – kolektīvajās monogrāfijās “1945-1950: teātris, drāma, kritika” (2013), “Latvijas jaunā režija” (2014) “100 izcili Latvijas aktieri” (2018), “Neatkarības laika teātris” (2019) u. c. Bijusi teātra zinātnes lektore Latvijas Universitātē.

Kā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskā asistente piedalījusies starptautiskās zinātniskās konferencēs, meistarklasēs, semināros Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Polijā, Zviedrijā, Somijā, Lielbritānijā, Spānijā un citviet.

Vairākkārt bijusi “Spēlmaņu nakts” žūrijas komisijā (2015, 2017, 2018 (žūrijas priekšsēdētāja)). Kopš 2015. gada regulāri piedalās Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajā amatierteātru skates “Gada izrāde” žūrijā.

Ir Latvijas Teātra darbinieku savienības, Ziemeļvalstu Teātra pētnieku asociācijas (Association of Nordic Theatre Scholars), Starptautiskās Teātra kritiķu asociācijas (International Association of Theatre Critics) biedre. Kopš 2019. gada ir Latvijas Nacionālā kultūras centra amatierteātra nozares padomes locekle.

Ogres teātrī – kopš 2019./2020. gada sezonas. Ir Ogres teātra vadītāja, izrāžu radošā direktore, kā arī izrāžu fotogrāfe.