Katrīna Anna Ozoliņa

Spēlēju teātrī, jo te ikdienā uzkrātās emocijas var pārvērst produktīvā enerģijā.

 Dzimusi 1997.gada 30. jūnijā Aiviekstē, Madonas novadā. Absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju, studiju programmu “Starpkultūru sakari (Latvija-Ziemeļvalstis)”.

Ogres teātrī darbojas kopš 2015. gada.

Lomas Ogres teātrī:

  • Eva – B. Brehts “Puntila un Mati” (rež. J. Kaijaks) (sagatavošanā)
  • Avdotja Romanovna Raskoļņikova (Duņa) – F. Dostojevska “Grēksūdze” (“Noziegums un sods”) (rež. M. Broks) (sagatavošanā)
  • Princese Anka – J. Lada “Pasaka par paputējušo karaļvalsti” (rež. J. Kaijaks), virtuāla izrāde, 2021
  • Saša – A. Čehovs “Ivanovs” (rež. J. Kaijaks), 2018
  • Sesīlija – O. Vailds “Cik svarīgi būt nopietnam” (rež. J. Kaijaks), 2016
  • Ieviņa – R. Blaumanis “Skroderdienas Silmačos” (rež. J. Kaijaks), 2015
  • Dīna – H. Ibsens “Bernika projekts” (rež. J. Kaijaks), 2015