Pēteris Zilberts

Spēlēt patīk, jo var sniegt skatītājiem emocijas, pašam sajust spēles garšu, mēģināt izprast atveidojamo tēlu, kā arī radoši sadarboties ar režisoru un skatuves partneriem. Vēlos izzināt savu iespēju robežas teātra mākslā. Darbojoties Ogres teātrī, man veidojas padziļināts skatījums uz lielo teātru sniegumu.

Dzimis 1953. gada 1. janvārī Rīgā. Ieguvis augstāko izglītību arhitektūrā, ir profesionāls arhitekts.

Kopš 1978. gada kā režisors, dramaturgs, aktieris, gaismotājs darbojies arhitektu neformālajā apvienībā “KĀSIS”, veidojot dažādus draugiem domātus kabatas formāta uzvedumus Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Zviedrijā.

Ogres teātrī darbojas kopš 2017. gada.

Lomas Ogres teātrī:

  • Edgars Šarbonjē – P. Barijē, Ž. P. Gredī “Rītdiena ir tālu” (“Četrdesmit karāti”) (rež. J. Kaijaks), 2019
  • Grāfs Matvejs Šabeļskis – A. Čehovs “Ivanovs” (rež. J. Kaijaks), 2018